Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

НПО Профил

СЪВРЕМЕННОСТ И КУЛТУРА

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СЪВРЕМЕННОСТ И КУЛТУРА

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
Ю104509280

Адрес
Велико Търново, ул."Ал.Константинов" 48 ет. 1

Контакти
062 2 17 10 ; 062 3 84 42

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch