Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
27

НПО Профил

ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ - АКАДЕМИК СВИЩОВ

Сдружение – спортен ...
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ - АКАДЕМИК СВИЩОВ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
104622805

Адрес
Свищов, ул. "Цанко Церковски"2

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch