Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
27

НПО Профил

ПОМОЩ ЗА САМОПОМОЩ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ПОМОЩ ЗА САМОПОМОЩ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
131216214

Адрес
София, ж.к. ЗОНА Б-5 бл. 11 вх. В ет. 5 ап. 105

Контакти
9284959

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch