Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
07

НПО Профил

СКИ КЛУБ РИЛСКИ СКИОР - САМОКОВ

Сдружение – спортен ...
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СКИ КЛУБ РИЛСКИ СКИОР - САМОКОВ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175469429

Адрес
Самоков, ул. Димитър Димов 1

Контакти
rilskiskior@abv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch