Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
07

НПО Профил

Сдружение с нестопанска цел ”ОБЩНОСТ КАУЗИ И НАЧИНАНИЯ”

Сдружение с нестопанска цел "ОБЩНОСТ КАУЗИ И НАЧИНАНИЯ"

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
СНЦ "ОКиН"

Година на регистрация в съда
2016

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Благоевград

Град/Село
Разлог

Пощенски код
2760

Адрес
ул. "Бела река" 72

Телефони
0877731236

Ел. поща
office@character.bg

Интернет страница
http://www.character.bg

Лице за контакт
Димитър Татарски

Facebook профил
Виж профил