Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
20

НПО Профил

Сдружение за градски читални

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2014

Тип
Сдружение

Статут
Частна полза

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1124

Адрес
ул. Николай Гогол № 14, вх.Б, ап.9

Телефони
0885 921 620

Ел. поща
chitalnyata@gmail.com

Интернет страница
http://www.chitalnyata.bg/

Лице за контакт
Александър Шпатов

Facebook профил
Виж профил