Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
29

НПО Профил

Инициативи за устойчиво развитие

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
ИУР

Година на регистрация в съда
2016

Тип
Сдружение

Статут
Частна полза

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Бургас

Град/Село
Поморие

Пощенски код
8201

Адрес
ул."Мусала"№35

Телефони
+359886540101

Ел. поща
isd.chairman@gmail.com

Интернет страница
http://isd.ngobg.info

Лице за контакт
Елена Димова