Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
02

НПО Профил

Регионален клъстър "Североизток"

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2014

Тип
Сдружение

Статут
Частна полза

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Варна

Град/Село
Варна

Пощенски код

Адрес
Бул. "Цар Освободител" № 23Б

Телефони
0899429489

Ел. поща
rc_ne@mail.bg

Интернет страница
http://rcne.ngobg.info

Лице за контакт