English   14291 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НПО Профил

Национално сдружение на Общините в Република България (НСОРБ)

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация
 

Юридическа информация

Абревиатура:
НСОРБ
Година на регистрация:
1997
Тип:
Сдружение
Статут:
Обществена полза, вписана в ЦР

Адрес и контакти

Област:
София
Град/Село:
София
Пощенски код:
1111
Адрес:
ул. „Голаш“ 23
Телефони:
02 9434465, 9434467, 9434468, 0885159409
Ел. поща:
namrb@namrb.org
Интернет страница:
http://www.namrb.org
Лице за контакт:
Аделина Кокенова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Покажи данните от ЦРЮЛНЦ
Име:
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Тип:
Сдружение
Статут:
Обществена полза, вписана в ЦР
Булстат:
121399226
Адрес:
район Триадица ул. "Алабин" 16-20
Интернет страница:
www.namrb.org
Търсене в ЦРЮЛНЦ:
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch