Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
26

НПО Профил

Национално сдружение на Общините в Република България (НСОРБ)

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
НСОРБ

Година на регистрация в съда
1997

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1111

Адрес
ул. „Голаш“ 23

Телефони
02 9434465, 9434467, 9434468, 0885159409

Ел. поща
namrb@namrb.org

Интернет страница
http://www.namrb.org

Лице за контакт
Аделина Кокенова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
121399226

Адрес
София, район Триадица ул. "Алабин" 16-20

Контакти
980 03 04; 980 03 13; namrb@namrb.org

Интернет страница
www.namrb.org

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch