Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
18

НПО Профил

СНЦ Форум Активни граждани и демократично общество

СНЦ Форум Активни граждани и демократично общество

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
ФАГДО

Година на регистрация в съда
2018

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Пловдив

Град/Село
Пловдив

Пощенски код

Адрес
ул.Анри Барбюс 5а

Телефони
0888248716

Ел. поща
fagdo@abv.bg

Интернет страница
http://fagdo.ngobg.info

Лице за контакт

Facebook профил
Виж профил