Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
27

НПО Профил

Алтернативни комплексни иновативни дейности - АКИД

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
АКИД

Година на регистрация в съда
2019

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Кюстендил

Град/Село
Кюстендил

Пощенски код
2552

Адрес
ул. Шести Септември 13

Телефони
0884 315 215

Ел. поща
akid@abv.bg

Интернет страница

Лице за контакт
Антонина Боянова Шипарова