Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
02

НПО Профил

Център за стратегии по проблемите на малцинствата (ЦСПМ)

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2004

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Варна

Град/Село
Варна

Пощенски код
9000

Адрес
ул Мара Гидик 70

Телефони
0894687760

Ел. поща
kenmar@abv.bg

Интернет страница

Лице за контакт
Николай Николов