Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
29

НПО Профил

Асоциация Канабиноидна Индустрия за Здравето на Човека

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
АКИЗЧ

Година на регистрация в съда
2019

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1113

Адрес
Бул. Жолио Кюри, № 20, ет. 5

Телефони
+359886131333

Ел. поща
info.acihh@gmail.com

Интернет страница

Лице за контакт
Данаил Лазаров