Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

Национално сдружение Народно щастие

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2020

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Враца

Град/Село
ГОРНА КРЕМЕНА

Пощенски код
3154

Адрес
УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 9

Телефони
0876345675

Интернет страница

Лице за контакт
ВЕНЦИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ МАНЧОВСКИ