Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22

НПО Профил

Национална асоциация по превенция и терапевтично обучение

Национална асоциация по превенция и терапевтично обучение

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
НАПТО

Година на регистрация в съда
2017

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Варна

Град/Село
Варна

Пощенски код
9000

Адрес
ул. “Кюстенджа” № 24

Телефони
0894435043

Ел. поща
office@napto-bg.org

Интернет страница
https://napto-bg.org/

Лице за контакт

Facebook профил
Виж профил