Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24

НПО Профил

Училищно настоятелство ,,Н.Й.Вапцаров”

Училищно настоятелство ,,Н.Й.Вапцаров"

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2003

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Враца

Град/Село
Селановци

Пощенски код
3301

Адрес
ул.,,Първи май"5

Телефони
0895235294

Интернет страница

Лице за контакт
Христина Антонова