Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

НПО Профил

Клуб по плувни спортове Варна

Сдружение – спортен клуб/федерация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
КПС Варна

Година на регистрация в съда
2008

Тип
Сдружение – спортен клуб/федерация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Варна

Град/Село
Варна

Пощенски код
9010

Адрес
ул. Генерла Колев 104, ет.5 , ап.32

Телефони
+359884621182

Ел. поща
smalkochev@kpsvarna.com

Интернет страница
https://kpsvarna.com/

Лице за контакт
Стоян Малкочев

Facebook профил
Виж профил