Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
13

НПО Профил

Народно Читалище Култура-1927

Читалище
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2020

Тип
Читалище

Статут
Читалище

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
с. Негован

Пощенски код

Адрес
ул. Васил Левски 35

Телефони
0885262838

Ел. поща
kultura1927@gmail.com

Интернет страница

Лице за контакт

Facebook профил
Виж профил