English   14358 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НПО Профил

Институт за здравни активности и технологии

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация
 

Юридическа информация

Абревиатура:
ИЗАД
Година на регистрация:
2021
Тип:
Сдружение
Статут:
Обществена полза, вписана в ЦР

Адрес и контакти

Област:
Пловдив
Град/Село:
Пловдив
Пощенски код:
4000
Адрес:
ул. Георги Гешанов 13А
Телефони:
+359876367096
Ел. поща:
janetcherpokova@gmail.com
Лице за контакт:
Жанета Красимирова Черпокова