Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
23

НПО Профил

СНЦ М.О.С.Т.

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2015

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код

Адрес
ул. Букет 56

Телефони
0876672712

Ел. поща
vasil.stoykoff@gmail.com

Интернет страница

Лице за контакт