Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
06

НПО Профил

Бургаско независимо женско дружество „Самосъзнание”

Бургаско независимо женско дружество „Самосъзнание"

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
БНЖД"Са ...

Година на регистрация в съда
1994

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Бургас

Град/Село
Бургас

Пощенски код
8000

Адрес
ул. „Македония“, бл. 11 Б, п.к. 10

Телефони
0877111915

Ел. поща
samosaznanie_8000@abv.bg

Лице за контакт
Снежанка Стефанова Стоянова

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
НEЗАВИСИМО ЖЕНСКО ДРУЖЕСТВО САМОСЪЗНАНИЕ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
102154425

Адрес
Бургас, ул."Македония" бл. 11 вх. Б ап. 10

Контакти
0887472703; samosaznanie_8000@abv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch