Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
17

НПО Профил

Асоциация за трансгранично сътрудничество и развитие „Дунав Добруджа"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2000

Тип
Сдружение

Статут
0

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Силистра

Град/Село
Силистра

Пощенски код
7500

Адрес
ул. „Симеон Велики“ № 23, ап. 4

Телефони
086 823193

Ел. поща
acbc_office@ccpro.com

Интернет страница

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСОЦИАЦИЯ ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ НА ДУНАВСКА ДОБРУДЖА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
118516363

Адрес
Силистра, ул."Симеон Велики" 33

Контакти
086/816 267

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch