Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
13

НПО Профил

Плевенски обществен фонд - Читалища

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2009

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Плевен

Град/Село
Плевен

Пощенски код

Адрес
пл. „Възраждане“ № 1, офис 311; ул. „П. Р. Славейков“ № 23

Телефони
064 836558, 23713, 0896 669205

Ел. поща
fond. pleven@gmail.com

Интернет страница

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ПЛЕВЕНСКИ ОБЩЕСТВЕН ФОНД ЧИТАЛИЩА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
114550119

Адрес
Плевен, ул. "П.Р.Славейков" 23

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch