Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
09

НПО Профил

Професионално обединение на държавните служители

Професионално обединение на държавните служители

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
ПОДС

Година на регистрация в съда
2004

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1124

Адрес
ул. Цар "Иван Асен ІІ" No 1, вх. "В", партер

Телефони
02/4392261, 0887185602

Ел. поща
podsbg@gmail.com

Интернет страница
http://www.pods-bg.org

Лице за контакт
Снежана Димитрова

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
131346603

Адрес
София, р-н Студентски ул."проф.Иван Странски" 7 вх. В ет. 3 ап. 38

Контакти
www.office@pods-bg.org

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch