Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
13

НПО Профил

Фондация ”Работилница за граждански инициативи”

Фондация "Работилница за граждански инициативи"

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
ФРГИ

Година на регистрация в съда
2001

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код
1408

Адрес
ул. „Енос"7

Телефони
954 97 15, 0884 870325

Интернет страница
http://frgi.bg

Лице за контакт
Мария Цекова - Мениджър информация и комуникации

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
РАБОТИЛНИЦА ЗА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
130560949

Адрес
София, жк."Красна поляна" ул."Вардар" 10

Контакти
980 59 20; 980 55 32

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch