Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24

НПО Профил

Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност за подкрепа на лица с интелектуални затруднения ”Зорница”

Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност за подкрепа на лица с интелектуални затруднения "Зорница"

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
СНЦОПД ...

Година на регистрация в съда
2001

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Враца

Град/Село
Враца

Пощенски код
3000

Адрес
ж.к. „Сениче“, ДЦДВУ "Зорница"

Телефони
092 641340

Ел. поща
dc_zornica@abv.bg

Интернет страница

Лице за контакт
Галина Стефанова

Facebook профил
Виж профил