English   14317 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НПО Профил

Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции

Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация
 

Юридическа информация

Абревиатура:
АРИРИ
Година на регистрация:
1998
Тип:
Сдружение
Статут:
Обществена полза, вписана в ЦР

Адрес и контакти

Област:
Кърджали
Град/Село:
гр. Кърджали
Пощенски код:
6600
Адрес:
ул.Отец Паисий 12А, БИЗНЕСИНКУБАТОР ет.2
Телефони:
0885 296029, 0888772550
Ел. поща:
rgenov@ariri.org
Лице за контакт:
Румен Христов Генов
Facebook профил:
Виж Facebook профилa

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Покажи данните от ЦРЮЛНЦ
Име:
АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИИ
Тип:
Сдружение
Статут:
Обществена полза, вписана в ЦР
Булстат:
108060114
Адрес:
ул."Пирин" 3 ет. 2
Търсене в ЦРЮЛНЦ:
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch