Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10

НПО Профил

Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе"

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
ЦМЕДТ ...

Година на регистрация в съда
2010

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Велико Търново

Град/Село
Велико Търново

Пощенски код
5000

Адрес
гр.Велико Търново,п.к.113

Телефони
062 600224, 0886 003257, 0888 681134

Интернет страница
http://www.amalipe.com

Лице за контакт
Деян Колев

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ АМАЛИПЕ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
104590738

Адрес
Велико Търново, ул."Христо Ботев" 19

Контакти
062/600 224; center_amalipe@yahoo.com

Интернет страница
http://www.geocities.com/amalipe2002/

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch