English   14271 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НПО Профил

Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе"

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация
 

Юридическа информация

Абревиатура:
ЦМЕДТ ...
Година на регистрация:
2010
Тип:
Сдружение
Статут:
Обществена полза, вписана в ЦР

Адрес и контакти

Област:
Велико Търново
Град/Село:
Велико Търново
Пощенски код:
5000
Адрес:
гр.Велико Търново,п.к.113
Телефони:
062 600224, 0886 003257, 0888 681134
Интернет страница:
http://www.amalipe.com
Лице за контакт:
Деян Колев

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Покажи данните от ЦРЮЛНЦ
Име:
ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ АМАЛИПЕ
Тип:
Сдружение
Статут:
Обществена полза, вписана в ЦР
Булстат:
104590738
Адрес:
ул."Христо Ботев" 19
Интернет страница:
http://www.geocities.com/amalipe2002/
Търсене в ЦРЮЛНЦ:
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch