Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
15

НПО Профил

Център за развитие на община Златоград

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
1995

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Смолян

Град/Село
Златоград

Пощенски код
4980

Адрес
ул. “Ст. Стамболов“ № 1 - партер

Телефони
03071 4205, 0894 744 964

Ел. поща
zcdc@zlatograd.com

Интернет страница
http://www.zlatograd-bg.com/croz

Лице за контакт
Пламен Чингаров

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
830195610

Адрес
Златоград, ул. "Стефан Стамболов" 1 - партер

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch