Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24

НПО Профил

Център Мария

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2000

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Велико Търново

Град/Село
гр. Горна Оряховица

Пощенски код
5100

Адрес
ул. „Цар Освободител“ № 11; пк. 185

Телефони
0618 2 21 81, 0888 139 136

Ел. поща
center_maria@abv.bg

Интернет страница
http://www.centermaria.org

Лице за контакт
Таня Русева-Изпълнителен директор

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЦЕНТЪР МАРИЯ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
104504778

Адрес
Горна Оряховица, бул. "Цар Освободител"11 сграда ДЗИ ет. 3

Контакти
0618/42136; center_maria@abv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch