Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
19

НПО Профил

Читалище ЛИК-1959 , Плевен

Читалище ЛИК-1959 , Плевен

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
1996

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Плевен

Град/Село
Плевен

Пощенски код
5800

Адрес
ул. „П. Р. Славейков“ № 23

Телефони
064 823713

Ел. поща
lik@mbox. digsys.bg

Интернет страница
http://www.likpleven.org

Лице за контакт
Катя Божикова

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ЛИК 1959

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
403923

Адрес
Плевен, ул. "П.Р. Славейков" 23

Контакти
lik@mbox.digs

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch