Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

Шанс и закрила

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
1996

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Хасково

Град/Село
Хасково

Пощенски код
6300

Адрес
ул. "Алеко Константинов" 11

Телефони
038 662138; 0878 238 118; 0878 238102

Интернет страница
http://www.chancebg.org

Лице за контакт
Малина Славова

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ШАНС И ЗАКРИЛА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
126059409

Адрес
Хасково, ул."Алеко Константинов" 11

Контакти
038 66 21 38; chance@hs.orbitel.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch