Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
07

НПО Профил

Асоциация за развитие и реформи

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2009

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Благоевград

Град/Село
Разлог

Пощенски код

Адрес
гр.Разлог,27-60,обл.Бл-ска,ул."Екзарх Йосиф"№ 5

Телефони
00 000000

Ел. поща
adrrazlog@mail.bg

Интернет страница

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И РЕФОРМИ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
101652661

Адрес
Разлог, ул."Екзарх Йосиф" 5

Контакти
0747/80072; adrrazlog@mail.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch