Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
03

НПО Профил

Домово настоятелство при ДОВДЛРГ Петър Димитров

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2009

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Благоевград

Град/Село
с.Първомай

Пощенски код

Адрес
обл.Благоевград, общ.Петрич с.Първомай ул. "Маркови кладенци" № 4

Телефони
07427 2028

Интернет страница

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ДОМОВО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ДОВДЛРГ ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
101718652

Адрес
Първомай, ул. "Маркови кладенци" 4

Контакти
07427 2028; dovdlrg_petar_dimitrov@abv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch