Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
17

НПО Профил

Местна инициативна група - МИГ Сатовча

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
МИГ ...

Година на регистрация в съда
2009

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Благоевград

Град/Село
с. Сатовча

Пощенски код

Адрес
п.к. 2950, с. Сатовча, ул. Тодор Шопов No.37

Телефони
07541 2140

Интернет страница

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - МИГ САТОВЧА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
101667916

Адрес
Сатовча, ул. Тодор Шопов No.37

Контакти
07541/2140; srd_satovcha@mail.orbitel.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch