Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
15

НПО Профил

Сдружение за Тешово

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2008

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Благоевград

Град/Село
с.Тешово

Пощенски код
2927

Адрес
с.Тешово,Общ.Хаджидимово,Област Благоевград

Телефони
, 0878 739 749

Ел. поща
sdrujenie_teshovo@abv.bg

Интернет страница

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СДРУЖЕНИЕ ЗА ТЕШОВО

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175595552

Адрес
Тешово,

Контакти
0895869019

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch