English   14178 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НПО Профил

Агенция за регионално развитие и иновации

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация
 

Юридическа информация

Абревиатура:
Година на регистрация в съда:
2009
Тип:
Сдружение
Статут:
Обществена полза, вписана в ЦР

Адрес и контакти

Област:
Бургас
Град/Село:
Бургас
Пощенски код:
8000
Адрес:
ул. "Цар Петър" № 5, ет. 13
Телефони:
056 841966
Ел. поща:
ardi@mail.bg
Лице за контакт:
Надя Данкинова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Покажи данните от ЦРЮЛНЦ
Име:
АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ
Тип:
Сдружение
Статут:
Обществена полза, вписана в ЦР
Булстат:
102884463
Адрес:
ул. "Цар Петър" 5Б ет. 13
Търсене в ЦРЮЛНЦ:
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch