Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
05

НПО Профил

Бизнес център/Бизнес инкубатор - Малко Търново

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2009

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Бургас

Град/Село
МалкоТърново

Пощенски код

Адрес
8162 МалкоТърново, ул."Цар Калоян" 9А, обл. Бургас

Телефони
59522113, 059522972

Ел. поща
bcbi.mturnovo@jobs-bg.org

Интернет страница

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
БИЗНЕС ЦЕНТЪР /БИЗНЕС ИНКУБАТОР -МАЛКО ТЪРНОВО

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
102849843

Адрес
Малко Търново, ул."Цар Калоян" 9А

Контакти
059522113; 059522972; bcbi.mturnovo@jobs-bg.org

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch