Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
30

НПО Профил

Интеграция

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
СНЦ ...

Година на регистрация в съда
2008

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Бургас

Град/Село
гр. Бургас

Пощенски код
8001

Адрес
гр. Бургас, ж.к."Братя Миладинови", бл.117, вх.10,ап.21

Телефони
056 538 116, 0888 928153

Ел. поща
integraciya@abv.bg

Интернет страница

Лице за контакт
Живко Михайлов Томов

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ИНТЕГРАЦИЯ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175548339

Адрес
Бургас, ж.к."Братя Миладинови" бл. 117 вх. 10 ап. 21

Контакти
538 116; zhmt@mail.orbitel.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch