Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
05

НПО Профил

Информационен бизнес център - Сунгурларе

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2009

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Бургас

Град/Село
гр. Сунгурларе

Пощенски код

Адрес
обл. Бургас, гр. Сунгурларе, ул."Г. Димитров" № 6

Телефони
055714045

Ел. поща
office@bicsungurlare.org

Интернет страница

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ИНФОРМАЦИОНЕН БИЗНЕС ЦЕНТЪР СУНГУРЛАРЕ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
102722486

Адрес
Сунгурларе, ул."Г. Димитров" 6

Контакти
office@bicsungurlare.org

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch