Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
06

НПО Профил

Център за екотуризъм, селски туризъм и културен туризъм в Странджа

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2000

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Бургас

Град/Село
Гр. Царево

Пощенски код

Адрес
Гр. Царево, обл. Бургас, ул. "Папия"№2, вх. А, ет.3, ап.9

Телефони
, 0888 562 801

Ел. поща
ecoturtzarevo@abv.bg

Интернет страница

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЦЕНТЪР ЗА ЕКОТУРИЗЪМ, СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ В СТРАНДЖА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
102872009

Адрес
Царево, ул. "Папия" 2 вх. А ет. 3 ап. 9

Контакти
0888 562 801; ecoturtzarevo@abv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch