Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
06

НПО Профил

Асоциация Екополис

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2009

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Варна

Град/Село
гр. Варна

Пощенски код

Адрес
гр. Варна, ул. "Радост" № 1, ет. 2, ап. 4

Телефони
00 000000

Ел. поща
ecopolis@abv.bg

Интернет страница

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСОЦИАЦИЯ ЕКОПОЛИС

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
148150772

Адрес
Варна, ул. "Радост" 1 ет. 2 ап. 4

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch