English   14178 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НПО Профил

Алтернативи, Доброволчество, Развитие - Ал-До-Ра - Шумен

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация
 

Юридическа информация

Абревиатура:
АлДоРа
Година на регистрация в съда:
2009
Тип:
Сдружение
Статут:
Обществена полза, вписана в ЦР

Адрес и контакти

Област:
Шумен
Град/Село:
Шумен
Пощенски код:
9700
Адрес:
бул. "Славянски" № 72
Телефони:
, 0887 740105
Ел. поща:
aldora_shumen@abv.bg
Интернет страница:
http://www.aldora-shumen.org

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Покажи данните от ЦРЮЛНЦ
Име:
АЛТЕРНАТИВИ, ДОБРОВОЛЧЕСТВО, РАЗВИТИЕ - АЛ-ДО-РА - ШУМЕН
Тип:
Сдружение
Статут:
Обществена полза, вписана в ЦР
Булстат:
175653475
Адрес:
бул. Славянски 72
Търсене в ЦРЮЛНЦ:
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch