Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
05

НПО Профил

Асоциация за развитие на туризма

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2009

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Варна

Град/Село
гр. Варна

Пощенски код

Адрес
гр. Варна, ул. "Цар Асен" № 36

Телефони
00 000000, 088 7141258

Ел. поща
koinokoinov@yahoo.com

Интернет страница

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
103849935

Адрес
Варна, ул. "Цар Асен" 36

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch