Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
06

НПО Профил

Бизнес център - Харманли

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2009

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Хасково

Град/Село
Харманли

Пощенски код

Адрес
гр. Харманли, обл. Хасково, пощенски код 6450 ул.

Телефони
0373 8 86 26, 0373/27-10

Ел. поща
office@bcharmanli.org

Интернет страница
http://bc.harmanli@jobs-bg.org

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
БИЗНЕС ЦЕНТЪР ХАРМАНЛИ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
126635221

Адрес
Харманли, ул. "Петко Каравелов" 4

Контакти
0373/27-10; 0373/27-10; bc.harmanli@jobs-bg.org

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch