Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
29

НПО Профил

Гражданска инициатива за Аксаково

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2009

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Варна

Град/Село
с.Аксаково

Пощенски код

Адрес
с.Аксаково, област Варна, ул."Трепетлика"№9

Телефони
05113 2706

Ел. поща
n_sim@ abv.bg

Интернет страница

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ ЗА АКСАКОВО

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
103807997

Адрес
,

Контакти
05113/2706

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch