Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
29

НПО Профил

Европейски Компетентен Форум

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
ЕКФ

Година на регистрация в съда
2008

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Варна

Град/Село
гр.Варна

Пощенски код
9002

Адрес
ул. "Генерал Столипин" № 9

Телефони
052 950257, 0889 387205

Интернет страница
http://www.Eucompetent.org

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЕВРОПЕЙСКИ КОМПЕТЕНТЕН ФОРУМ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175468715

Адрес
Варна, район Приморски ул.Генерал Столипин 9

Контакти
052 950257; 0889 387205

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch