Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
25

НПО Профил

Агенция за подпомагане на малкия и среден бизнес - 2006 /АПРМСБ/ - 2006

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
АПРМСБ

Година на регистрация в съда
2009

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Хасково

Град/Село
гр. Хасково

Пощенски код

Адрес
гр. Хасково , ж.к. "Орфей", бл.4, вх.А, ет.3, ап.21

Телефони
038 66 51 54

Ел. поща

Интернет страница

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АГЕНЦИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РАЗВИИТЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС - 2006 /АПРМСБ/ -2006

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
126724702

Адрес
Хасково, ж.к. "Орфей" бл. 4 вх. А ет. 3 ап. 21

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch