Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
06

НПО Профил

Общество на еколозите новатори в България

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
ОЕНБ

Година на регистрация в съда
2009

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Варна

Град/Село
гр. Варна

Пощенски код
9000

Адрес
Варна,област Варна, община Варна, ул. Силистра № 1, ет. 13, ап. 67

Телефони
052 610243, 0897 329123

Ел. поща
econovabg@gmail.com

Интернет страница
http://www.econovabg.org

Лице за контакт
Стоян Вергиев

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ОБЩЕСТВО НА ЕКОЛОЗИТЕ НОВАТОРИ В БЪЛГАРИЯ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
175638427

Адрес
Варна, ул. Силистра 1 ет. 13 ап. 67

Контакти
0896/847457 052/610243; econovabg@gmail.com

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch