Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
08

НПО Профил

Асоциация на народните читалища - община Димитровград

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура

Година на регистрация в съда
2009

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
Хасково

Град/Село
гр. Димитровград

Пощенски код

Адрес
гр. Димитровград, бул. "Г.С.Раковски" №15

Телефони

Ел. поща

Интернет страница

Лице за контакт

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСОЦИАЦИЯ НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА-ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
126747430

Адрес
Димитровград, бул. "Г.С.Раковски" 15

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch